medny 2.jpg

MANTRA MEDITATION


Jag undervisar, guidar & lär ut traditionell Yogisk Meditation.
Den huvudsakliga tekniken är Mantra men det finns även andra sätt.

 


Meditation handlar inte om att "ta bort tankar" eller "skapa en inre tystnad", det är mer som att vi tränar upp eller tillbaka vårt sinne att uppleva den tystnaden, det inre lugnet som redan finns där. Vi tar med bort det som är i vägen för att uppleva det som redan finns. Man kan benämna det som "gaps" - små mellanrum sim finns i mellan alla våra tankevågor. Det benämns även som minskandet av fluktuationerna i vårt sinne.
 


Meditation har massor av fantastiska effekter! Det finns även lite utmaningar som fler behöver veta om, då dessa (ganska odramatiska) ofta är anledningen till att många inte fullföljer sitt utövande.
 


Det ursprungliga stadiet (ja det är egentligen som ett av våra medvetande stadier) för Meditation - Dhyana är det kanske inte så många som når i början och en tid framåt. Men allt som är på vägen dit har massa positiva effekter och oftast är det dessa effekter som är syftet för Meditationen hör de flesta.
 


Som så ofta i yogans värld finns det ett djupare syfte än det vi använder teknikerna för.
Meditation är ett sätt både att träna sitt sinne, det är med ett sätt att ha kontroll över sitt sinne istället för att bara följa. Men Meditation är även det kraftfullaste verktyget i yogan för att ta del av den spirituella practice i olika nivåer. Inom i princip all skolor, alla tekniker både i yogan men även världen runt i olika kulturer så är Meditation ett verktyg

 


I den traditionella yogan kallas Meditation för den kungliga vägen - Raja Yoga.
 


Jag håller Meditation som klasser, för företag & privatkunder. Det kan vara på Södermalm, det kan vara på distans (zoom t.ex) eller jag kan komma till dig/ ert företag.
 


Jag guidar både på svenska och engelska