top of page
SPIRITUELL ORIENTERAD YOGA UTBILDNING smooth & tasty..jpg

START 2024

FÖR DIN EGNA INDIVIDUELLA FÖRDJUPNING.
FÖR ATT SE PÅ YOGANS DJUPARE SUBTILARE ASPEKT.
FÖR ATT ADDERA TILL REDAN BEFINTLIG VISDOM.

(DATUM, PRIS M.M. INOM KORT)

UPPTÄCK ÄVEN DEN SPIRITUELLA YOGAVÄRLDEN:
EN UNIK TRAINING MED SIVANANDA, MEDITATION, YOGA NI
DRA & PRANAYAMA
 

Vår training bjuder in dig till att se på yogans högre dimensioner samt på vår mänskliga being mer i det esoteriska. Vi håller fokus på upplevelse och utforskande via praktik samt visdom. Genom Sivananda Hatha, Meditation, Yoga Nidra och Pranayama kommer du aktivera även din spirituella resa. En del i utforskandet är även att hitta en Sadhana - en individuell vardaglig practice med riktning mot det större.


VARFÖR DELTA?

  • Utforska och förstå yogans djupare holistiska synsätt

  • Relatera även mot ett högre synsätt och den spirituella delen av yogan.

  •  Daglig practice med bl.a. Sivananda Hatha, Meditation & Yoga Nidra och Pranayama.

  • Långa härliga dagar med teori, filosofi, självutforskning, delande och diskuterande


FÖR VEM?

  • Nybörjare och erfarna praktiserande.

  • Du som söker en personlig spirituell resa och fördjupning.

  • Yogalärare som vill addera eller fördjupa sina redan befintliga kunskaper

  • Nybörjare och erfarna praktiserande.

     

REGISTRERA DIG NU FÖR EXKLUSIVT ERBJUDANDE!
Signa upp på mail-listan för att få mer information inom kort och håll utkik
– ett exklusivt erbjudande väntar för de som registrerar sig snabbt!


REGISTRERA DIG HÄR

HOLISTISKT
PERSPEKTIV

Vår training struktureras med insikten om yogans mångfacetterade delar, betraktade genom ett djupare och holistiskt perspektiv. Varje moment och övning blir en tråd i det övergripande vävet av kropp, sinne och själ, vilket ger en fördjupad förståelse för yogans många dimensioner.

Vi lär oss om Sivananda Hatha-yogan genom ett holistiskt perspektiv. Sivananda Yogan är en både lugn men fysisk praktik och anses gynnsam för alla konstitutioner (doshas) enligt Ayurvedans synsätt. Varje klassisk position ses som en möjlighet att skapa djupare förankring och harmoni mellan kropp och medvetande.

SIVANANDA
HATHA YOGA

SADHANA
FÖR SPIRITUELL UTVECKLING

Vi utforskar vägar att hitta ditt individuella spirituella utövande, din Sadhana. Under denna training får du utveckla ditt unika Sadhana med hjälp av element som meditation, mantra, pranayama och asanas. Det handlar om att skapa en väg som accepterar både vem du är, i linje med ayurvedans synsätt, och var du är just nu, samtidigt som den öppnar upp för det spirituella.

I vår training utforskar vi traditionella yogiska andningstekniker med olika syften och effekter. Pranayama har sedan urminnes tider ansetts vara ett fördjupande verktyg på resan in mot det subtila och det spirituella. Förutom dess påverkan på sinnet så är den medvetna andningen ett sätt att lära sig att reglera och expandera den vitala livskraften.

PRANAYAMA
FÖR SINNE OCH ENERGIKROPP

MEDITATION
OCH INRE UTFORSKNING

Fördjupa din meditation genom regelbundna sessioner med mantra samt även Yoga Nidra. Regelbundenheten skapar även möjligheter för inre utforskning och insikter. Yoga Nidra bidrar dessutom till djup återhämtning och ger en förståelse för övergången från det fysiska till det subtila, med en stark koppling till det universella medvetandet

Upptäck kraften i självreflektion och skapa ett skifte för positiv tankeenergi. Genom skrivande och reflekterande formar vi en grund för inre förändring och personlig utveckling. Vi ser på olika sätt att skifta våra tankemönster; dessa olika tekniker ligger under beteendet av Positive Thinking. En del av den spirituella yogan är även att kultivera en positiv livssyn. Genom att höja din vibration och ditt medvetandet så skapas en bro mot den spirituella dimensionen

SJÄLVREFLEKTION & POSITIV VIBRATION

AYURVEDISK VISDOM OCH DJUPARE INSIKT

Utforska Ayurveda som ett redskap för att förstå din mänskliga aspekt med de fem elementen och din individuella konstitution (DOSHA). Denna förståelse underlättar för en acceptans i vår spirituella resa som människa.

Ta dig djupare på den yogiska resan genom att utforska filosofin som öppnar dörren till det spirituella. Hur vi ser på livet och oss själva ur ett högre synsätt. Insikter om energikroppen och chakran integreras för att stödja din spirituella resa. Att förstå mer om den subita energi-anatomin öppnar upp för förståelsen om balansen mellan polariteterna, vilket är VIKTIGT enligt den gamla yogiska visdomen.

FILOSOFI
HÖGRE SYNSÄTT
OCH CHAKRAN

bottom of page