2022 TTC FB VT version 3.jpg

YOGALÄRARUTBILDNING - HATHAYOGA


Frågor & Anmälan mailas till: edu@namaste.se
Pris & Datum . läs HÄR


* * * * *
 

En holistisk yogalärarutbildning som ger dig verktyg för att kunna guida andra.


Att gå en yogalärarutbildning är att fördjupa sin kunskap och sin upplevelse-erfarenhet av yoga.
Utbildningen öppnar även upp för att undervisa yogaklasser med de klassiska teknikerna asana, pranayama, avslappning, mantra m.m.

Man kan absolut gå yogalärarutbildningen mestadels för att öka sin förståelse om yogans holistiska livs-vetenskap och fördjupa sin egna practice.


* * * * *

Utbildningen följer den stora Yoga-skolan: Sivananda Yoga & Vedanta traditionen.
En yogaskola med ett traditionellt synsätt om vad yoga är.
Dessa yogaskolor benämns ibland som en "spirituellt orienterad hatha yoga".
Det innebär att det är en tydligt holistisk yoga där man ser på yogans helhet, djup och högre syfte, inte endast positioner & yoga som friskvård.


Det erbjuds max 12 platser på utbildningen.
Med små grupper öppnar vi upp för tydligt mer direktkontakt med huvudläraren - Fredrik Binette
Utbildningen är enligt internationell standard och var tidigare registrerad inom yoga alliance för 200h RYT. Jag valde dock att gå ur denna organisation då det inte passar in längre i mitt synsätt.
Men det är fortfarande samma utbildning och alla får (som blir godkända) ett certifikat att visa upp.

Det är en grundutbildning så vi kommer gå igenom allt du behöver kunna och veta för att få godkänt.
Fokus ligger på ödmjukhet och att du lär dig verktyg att kunna sprida yogans effekter & synsätt.
Vi håller en nivå de flesta klarar samt att lärarnas uppgift är att supporta dig till att bli certifierad.

Fredrik Binette har hållit många Yogalärarutbildningar och med sin gedigna kunskap & erfarenhet som huvudlärare håller han merparten av utbildningen. Vi har även vår indiske lärare Rajesh som har lång erfarenhet av att undervisa på stort yoga-ashram i södra Indien som kommer en dag för att undervisar klassiska yogafilosofi-ämnena som t.ex. Baghavad Gita . Dessutom kommer Frida att hålla yogaklass samt föreläsa inom bl.a. "att leva med yogan i ett modernt samhälle".
Under utbildningen kommer även tidigare deltagare att hålla vissa yogaklasser för inspiration.


* * * * *

Utbildningens fokuserar på (i det praktiska utförandet)
ASANA / PRANAYAMA / SAVASANA
MANTRA / MEDITATION / KRIYAS


Hatha Yogan är en fysisk men lugn yoga. En naturlig del i utövandet förutom asanas är pranayama (yogic breathwork), kriyas, avslappning och meditation.
 


* * * * *

 

UTBILDNINGENS GRUND

Yogaklass
Egen practice + Övande i undervisande
Teori: sekvensbyggnad, justering, effekter & kontraindikationer m.m.


 

Meditation
Egen Practice
Teori: Vad är Meditation & meditationens hinder/utmaningar
Mantra, Mudra m.m.


Filosofi & Teori (exempel)
Yoga från det traditionella synsättet
Pranayama & Bandhas
Bhagavadgita, Yoga Sutras,
Vedanta & Samkhya
Vad är Ayurveda
Ayurveda i våra asana
Paths of yoga
Meditation & RajaYoga
Om Mantra & hur väljer jag
Points of yoga, Paths of yoga m.m.


Chanting
Inledande & Avslutande Mantra på klasserna
VI kommer förhoppningsvis även ha någon Satsang under utbildningens gång.


Subtil Anatomi
Chakrasystemet
Prana/ Life force
Koshas