En utbildning inom klassisk Yogisk Meditation.
(går under "vidareutbildning" då det är för redan utbildade yogalärare)
Förkunskaper - Yogalärarutbildning.
YACEP. - för dig som är registrerad under Yoga Alliance kommer denna att gälla för att fylla på timmar.

Att hålla Meditationsklasser, kurser och lära andra att Meditera handlar såklart om att ha egen erfarenhet, att kunna ge support på deras meditationsresa. Att veta de vanliga hindren, att kunna relatera vart de fastnar, att ge uppmuntran att fortsätta är viktiga moment.
Det finns många olika Meditationstekniker, du kommer att hitta dina vägar med eller utan guidning på din resa. Denna utbildning är dock fokuserad på klassisk Yogisk Meditation, där man till största del sitter med sin egen tystnad, där vi oftast endast guidar inledningen - tanken är att dina elever med ska kunna Meditera själva med tiden att inte vara i behov av olika verktyg & tillbehör.
Utbildningen kombinerar att fördjupa din egen practice (individuellt beroende på vart du är idag med din Meditation).Den erfarenheten tillsammans med utbildningsmaterial både med direkta föreläsningar med Huvudläraren + eget studerande av material som man får mailat under utbildningens gång ger dig mer trygghet att kunna vägleda andra med olika Meditationskurser samt att kunna hålla öppna sittningar.

Om Utbildningen:

3st utbildningstillfällen i Stockholm
Mellan utbildningstillfällena mailas (Viktig del av utbildningen!)
- Material för egen övning/ptractice
- Teori/ filosofi att studera/ läsa.
Man kommer att föra en enkel Meditations-journal som delvis används under utbildningen som support.
Vi kommer även ha sharing för att kunna lära oss av varandra samt kunna supporta varandra i gruppen.

Man behöver samla/skapa en liten "övningsgrupp" som man ska guida mellan utbildningstillfälle 2 & 3.

Efter sista utbildningstillfället får man en skriftlig "hemma-examen" som man mailar in när man anser sig färdig.
När den är godkänd + att man såklart följt kursens upplägg får man sitt diplom.

Beroende på vilken utbildning du har i bagaget så blir en del ämnen nyttig repetition och för andra blir fler ämnen mer nya.


Exempel på ämnen under utbildningen:

● Grundteknikens olika steg
● Meditationsförberedande övningar
● Praktiska hjälptekniker för din Meditation
● Grund-Mudras
● Mantra (Saguna, Nirguna & Bija)
● Variationstekniker i din Meditation (Visualisering)

● Meditationens hinder
● Meditation & effekterna
● Bygga en meditationskurs

● RajaYoga - Royal Path
● Yoga Sutras - ashtanga - de åtta stegen - Yamas & Niyamas
● Mind
● Chakra


● Övning på att hålla klass (på plats + hålla med egen grupp)
● Experimenterande - tekniker & kost - hur påverkas din Meditation
● Att föra en Meditations-journal


Datum:
Utbildnings tillfälle 1: Lörd 9/11
Utbildnings tillfälle 2: Sönd 15/12
Utbildnings tillfälle 3: Lörd 18/1
Tider ca 09,15-16,30

Pris: 6000kr
- Kan delbetalas

Lärare:
Fredrik Binette

Boka/ Intresseanmälan: edu@nama
ste.se