YOGALÄRARUTBILDNING
SIVANANDA HATHAYOGA

Frågor & Anmälan mailas till: edu@namaste.se

PRIS & DATUM / OM UTBILDNINGEN / OMDÖMEN


KURSINNEHÅLL

Utbildningens praktiska utövande fokuserar på

ASANA, PRANAYAMA
SAVASANA, MANTRA
MEDITATION, KRIYAS* * * * *


Yogaklass
Egen practice
Övande i undervisande
Teori: sekvensbyggnad, justering, effekter & kontraindikationer m.m.


 

Meditation
Egen Practice
Teori: Vad är Meditation & meditationens hinder/utmaningar
Mantra, Mudra m.m.


Filosofi & Teori (exempel)
Yoga från det traditionella synsättet
Pranayama & Bandhas
Yoga Sutras, Vedanta & Samkhya
Vad är Ayurveda, Ayurveda i våra asana
Paths of yoga
Meditation & Sinnet
RajaYoga

Om Meditation Mantras & hur väljer jag
Points of yoga
Koshas, Kriyas
m.m.


Chanting
Inledande & Avslutande Mantra på klasserna. Mantra ingår under utbildningen, men det är odramatiskt och något du själv väljer sen efter utbildningen om du vill ha med eller inte.
Vi kommer förhoppningsvis även ha någon Satsang under utbildningens gång.


Subtil Anatomi
Chakrasystemet
Prana/ Life force
Koshas