KURS-DATUM:
Helg 1 // 22-25 Oktober (fredag-söndag)
Helg 2 // 18-21 November (torsdag-söndag)
Helg 3 // 10-12 Dec (fredag-söndag)
Helg 4 // 27-30 Jan (torsdag-söndag)
Helg 5 // 18-20 Feb (fredag-söndag)

YOGALÄRARUTBILDNING- HATHAYOGA - 200H
Frågor & Anmälan mailas till: edu@namaste.se

OM Utbildningen
En grundutbildning där vi ser yogan ur ett holistiskt synsätt.
Utbildningen är enligt internationell standard.Utbildningen passar dig som vill fördjupa din förståelse för traditionell yoga
och för dig som även vill undervisa yogaklasser med de klassiska teknikerna asana, pranayama, avslappning, mantra m.m.
Denna yogatradition har en lång lineage bakåt i de traditionella skolorna.

Denna utbildning passar alla som har ett intresse för yogan & nyfiken på dess helhetstänk.
Det är en grundutbildning så vi kommer gå igenom allt du behöver kunna & veta för att klara utbildningen
Du lär dig verktyg att kunna sprida yogans effekter & visdom till andra. Utbildningen är såklart utmanande på olika vis för alla som deltar, men vi håller en nivå de flesta klarar samt att lärarnas uppgift är trots allt att supporta dig så att du kan få ditt certifikat efter avslutad utbildning.
Vi vill ju att fler ska sprida yogan och sakta skapa en bättre värld.

Att hålla faktiska yogaklasser - med asanas, pranayama & djupavslappning är naturligt en tydlig del av utbildningen då det är vanligaste sättet att sprida sin kunskap till andra. För att förstå yogans ursprung, tankesätt & helhetsperspektiv går vi igenom massor av andra ämnen & filosofi.

Det väsentliga i yogan är utövandet - att integrera yoga i livet - och att sen kunna undervisa utifrån sin egen erfarenhet.
Ofta har vi två klasser om dagen med Asanas & Pranayama samt daglig Meditation.
I utbildningen ingår det att öva på att undervisa för att skapa en trygghet & erfarenhet.
Det gör att fler känner sig redo efter avlutat utbildning att faktiskt hålla klasser och guida andra på olika sätt.

UTBILDNINGENS HUVUDDELAR

Asanas, Pranayama, Kriyas, Meditation

- egen practice // - övande på att undervisa (yogaklasser)

- sekvensbyggnad, modifieringar, & justering // - effekter & kontraindikationer

Övande i undervisande
(på plats & i hemmet)

- Solhälsningar // - Nybörjarklass // - Öppen (vanlig) klass

Filosofi & Teori

- Yoga Sutras, Bhagavagita, Chakra, Prana, Mudras, Bandhas, Karma,
Vedanta & Samkhya, Paths of yoga, Points of yoga m.m.

Mantra (chanting)

- Inledande & Avslutande Mantra på klasserna

Anatomi & fysiologi

- Subtil energi anatomi samt basinfo om de olika kropps-systemen
- inte så mkt fokus på fysiologi & anatomi i asanas.

Kommande utbildning - 22:a Oktober 2021
Plats: Conscious Life, Södermalm i Stockholm.

Utbildningen är uppdelad på helger
- mer lättillgänglig för intresserade.
- mer tid att under själva utbildningens gång att landa i all kunskap
- mer tid att öva på undervisa under själva utbildningsperioden,

fler känner sig mer redo efter avlutat utbildning att faktiskt hålla klasser..

* * *


Vanliga frågor som vi har svarat på.
Svar på vanliga frågor och tankar - Läs mer här

Det går även bra att maila dina frågor & funderingar till edu@namaste.se