Vanliga Frågor - "Q & A"

Här kommer några av de vanligaste frågorna.
Du är alltid välkommen att maila oss dina frågor på edu@namaste.se


Skillnaden - denna utbildning & att åka till Ashram i Indien?
Svar:

En vanlig frågeställning för många, och det finns både för & nackdelar som så ofta. Vi har ju erfarenhet av båda sätten.

** Utbildningen i Sverige // Fördelar som vi ser det:
Mer direkt & personlig respons/ feedback från huvudlärare för utveckling både i egen practice & övande i undervisande då vi har mindre grupper

Tydligare fokus på undervisande/ utlärande för att vid utbildningens slut känna sig mer redo att faktiskt hålla klass.
Mer övande på att undervisande - mindre av Satsang (mantra sång).

Då det är uppdelat på helger med mellanrum så hinner man landa lite i all info, man hinner också öva på att undervisa (som kommer ingå) mellan dessa tillfällen, allt leder till att när utbildningen är klar så är man generellt mer "redo".

Vår utbildning kan delbetalas vilket är underlättande för många.

Språket är svenska (med få undantag) - vilket är det som du antagligen kommer att undervisa mest i?

** Ashram i Indien:
En autentisk miljö. Något man dock kan göra som besökare på ashram när man vill, utan att gå utbildning.
Man får uppleva intensiv yoga under 4v i sträck som är en fin upplevelse.
En nackdel (som vi upplever det) är att det är väldigt stora grupper, så det blir en ganska "generell utlärningsnivå" och det är många assistenter - det finns inte lika stor möjlighet till individuell uppbackning särskilt från huvudlärarna
Extra utmaning är även språket i vissa fall med olika uttal. Å om du inte specifikt tänkt att undervisa på engelska kanske "onödigt"
Ashramet följer det traditionella synsättet med mycket fokus på bhakti med Satsang 2ggr om dagen i 45-90min -
blir många timmar av utbildningen.
Tillkommer flyg, dygnsrytm-omställning, kräver fler Semesterdagar.


Vem kan gå denna utbildning?
Svar:

Det är en grundutbildning, Du kommer att lära dig allt du behöver för att kunna börja leda & inspirera andra inom yogans fantastiska värld.
Vi tänker dock att man i alla fall har någon yogaerfarenhet, att man själv gått på klasser eller liknande så att man har en uppfattning om vad det är, även om det inte är just denna form av Hatha Yoga man praktiserat. De flesta kan gå denna utbildning och vi hoppas alltid på en blandad grupp av olika karaktärer & åldrar.

Våra tidigare deltagare har olika förutsättningar och syften med att gå utbildningen.
En har praktiserat länge och känner att nu är det dags
* någon har inte gjort egen yoga så länge men visste direkt att detta är deras kall.
* en vill mest fördjupa sin egen kunskap & practice
* en annan kanske har undervisat i annan yoga eller träning men saknar detta mer traditionella helhetstänket.

De som har lite mer erfarenhet kanske får det lite enklare i vissa moment men "alla" kan delta. Det är även mycket praktiskt utövande på utbildningen för att med kunna relatera till egen upplevelse. Det absolut viktigaste för oss är att man vill det här och fler lärare/inspiratörer kommer ut och lär andra verktyg för att nå en bättre inre balans vilket med påverkar vår planet kollektivt om fler är i balans & mår bra.


Ingår praktik/ övande i att undervisa?
Svar:

Absolut!, det kommer att ingå att alla deltagare kommer att öva på att undervisa enligt följande:
På plats för de andra deltagarna
- solhälsningar / 1 nybörjarklass & 2 öppna klasser "vanlig klass"
Privat för vänner alt kollegor.
minst 1 nybörjarklass & 1 öppen klass "vanlig klass"

De tillfällen som är på utbildningen kommer huvudläraren att vara med och efter undervisande ges feedback av de andra deltagarna samt av huvudläraren. 
En stor fördel med utbildningar där gruppen är mindre som på denna är att man får möjlighet till mer personlig feedback och support direkt från huvudläraren.

Känns det som en ganska stor investering att gå utbildningen?
Svar:
Många, och det är ganska naturligt såklart har en tvekan att följa sitt hjärta och gå yogalärarutbildningen p.g.a. ekonomin.
Att gå en sån här utbildning är en investering, det är inte en materiell förbrukningskostnad då du här lär dig något som du har användning för hela livet.  Man får verktyg som dessutom kan supporta andra på deras livsresor - vilket med är vackert.
Om du sen börjar undervisa och får betalt så har du snart fått igen din investering även ekonomiskt.
Känslan efter utbildningens slut är med en svårslagen känsla får många.

Man investerar i kunskap & visdom, som du får ta del av från andra som har den kunskapen, en kunskap som de har gett en stor del av sitt liv att lära sig samt upplevt och på så vis skapat sin erfarenhet.

För oss är det viktigt att de som väljer att gå denna utbildning verkligen vill göra detta och värdesätter utbildningen och deltar i den fullt ut.

Hur man förvaltar sin investering efter fullgjord kurs är enormt olika & väldigt individuellt och något man själv tar sitt ansvar för. Precis som att syftet med varför man väljer att göra en sån här resa är olika, vilket med gör det ännu mer fantastiskt.

Efter man har gått en yogalärarutbildning (om seriös utbildning) så är det nog väldigt ovanligt att någon ångrar sin investering, det är snarare så att de flesta vill gå fler.

ps. För att underlätta lite att ta detta steg och följa sitt hjärta, så har vi kan man delbetala utbildningen..


Kan man delbetala utbildningen?
Svar:

Ja det går jättebra! Fler som har använt detta alternativ på tidigare utbildningar.
Läs mer om hur du under "Pris & Bokning"
eller maila oss på edu@namaste.se


Vad händer OM man missar en dag?
Svar:

Kanske vill du gå utbildningen men vet redan nu att du kommer vara borta en dag?
Eller kanske att du under utbildningen blir sjuk och inte kan komma en dag?

Kontakta oss om du vill gå men vet redan innan att du missar 1-2 dagar så tittar vi på de datumen, om det är en dag som "man enklare kan ta igen" genom att läsa utbildningsmaterial. Vi kan även se om vi kan justera lite på schemat så att det blir lättast möjligt att "ta igen". Men inget vi kan garantera, då det styrs helt på VAD det är för dag du är borta.

Om man blir sjuk
Om man missar en dag eller så p.g.a. sjukdom så finns det olika möjligheter.
Det styrs helt av VAD du har missat.
* Vissa saker kan du få läsa själv.
* Kurskollegor som går igenom det du missat med dig och delar
* Du är även välkommen att delta på dessa föreläsningar kommande utbildningar.
* Viktigare klasser som behöver en av lärarna närvarande kan man antingen ta igen en kommande utbildning (men får då med vänta med att få själva certifikatet tills dess), eller så kan du boka en privatlektion med den läraren för privat genomgång om man inte vill vänta tills nästa kurs.


Vad krävs för att bli godkänd på Utbildningen?
Svar:
För att vi ska godkänna deltagare utgår vi ifrån olika faktorer.
En del är hur man genomför utbildningen i form av ödmjukhet mot med-deltagare & lärare.
Att man får godkänt på den skriftliga examen som tar cirka 2h att göra.
Den praktiska examen är en sammanlagd bedömning av de momenten under utbildningen där man övar på att undervisa.
Skulle man missa på teori eller praktik finns såklart möjlighet att få göra dessa igen.  Oroa dig inte så mycket, vi kommer att göra allt för att ni ska klara er och bli godkända för utbildningen!