Vanliga Frågor - "Q & A"

Här kommer några av de vanligaste frågorna.
Du är alltid välkommen att maila oss dina frågor på edu@namaste.se

Vad är skillnaden - denna utbildning & att åka till Ashram i Indien?
Svar:

En vanlig frågeställning för många, och det finns både för & nackdelar som så ofta. Vi har ju erfarenhet av båda sätten.
** Ashram i Indien:
Fördel är klart att man får vara i en autentisk miljö.  Detta är dock något man kan göra ändå som besökare på ashram när man vill utan att gå utbildning.
En annan fördel är att man får uppleva att göra intensiv yoga under 1 månad i sträck som är en fin upplevelse.
En nackdel (som vi upplever det) är att det är ofta väldigt stora grupper, så det blir en ganska generell utlärningsnivå och det är många assistenter - det finns inte lika stor möjlighet till individuell uppbackning.
En extra utmaning är även språket i vissa fall med olika uttal, samt om du inte specifikt tänkt att undervisa på engelska så är det såklart enklare att lära sig & öva på svenska.
Ashramet följer det traditionella synsättet med mycket fokus på bhakti med Satsang (mantra sång) 2 gånger om dagen i 45-90min
vilket blir många timmar totalt i utbildningen.
Utbildningen i Indien är billigare, men då tillkommer flyg, dygnsomställning samt fler Semesterdagar man måste ta ut om man arbetar.


** Vår utbildning i Sverige // Fördelar som vi ser det:
Mindre grupper - mer direkt & personlig respons/ feedback från huvudlärare för utveckling både i egen practice & övande i undervisande.
Tydligare fokus på undervisande/ utlärande i olika former för att vid utbildningens slut känna sig mer redo att hålla klass.
Mer övande på att undervisande - mindre av Satsang..
Då det är mer uppdelat på helger med mellanrum så hinner man även landa lite i all info, man hinner också öva på att undervisa (som kommer ingå) mellan dessa tillfällen, allt leder till att när utbildningen är klar så är man generellt mer "redo".
Vår utbildning kan delbetalas (med hos eller via Human finans) vilket är underlättande för många.


Vem kan gå denna utbildning?
Svar:

De flesta kan gå denna utbildning, vi hoppas på en blandad grupp av karaktärer & åldrar. Det är en grundutbildning, man lär sig grunderna för att kunna leda & inspirera andra inom yogans fantastiska värld.
Vi tänker dock att man i alla fall bör ha yogaerfarenhet, att man själv gått på klasser eller liknande under en tid så att inte allt är helt nytt, även om det inte är just denna form av Hatha Yoga man praktiserat.
Alla är olika så vissa kanske har praktiserat länge och känner att nu är det dags, någon har inte gjort egen yoga så länge men visste direkt ätt detta är deras kall, en annan kanske har undervisat i annan yoga eller inom träning men saknar detta mer traditionella helhetstänket.
Allt det väsentliga som man behöver kunna & veta för att t.ex. hålla en klass kommer vi att gå igenom och de som har lite mer erfarenhet kanske får det lite enklare i vissa moment men "alla" kan delta.
Det är även mycket praktiskt utövande på utbildningen för att med kunna relatera till egen upplevelse.
Det absolut viktigaste för oss är att fler kommer ut och lär andra verktyg för att skapa en bättre inre balans vilket med påverkar vår planet.


Ingår praktik/ övande i att undervisa?
Svar:

Absolut!, det kommer att ingå att alla deltagare kommer att öva på att undervisa enligt följande:
- leda solhälsningar för de andra deltagarna.
- 1 nybörjarklass för de andra deltagarna.
- 1 nybörjarklass "privat" för vänner alt kollegor.
- 2 öppna klasser "vanlig klass" för de andra deltagarna
- 1 öppen klass "vanlig klass privat" för vänner alt kollegor.
- 1 meditation för de andra deltagarna

De tillfällen som är på utbildningen kommer huvudläraren att vara med och efter undervisande ges feedback av de andra deltagarna samt av huvudläraren. 
En stor fördel med utbildningar där gruppen är mindre som på denna är att man får möjlighet till mer personlig feedback och support direkt från huvudläraren.


Vad krävs för att bli godkänd på Utbildningen?
Svar:
För att vi ska godkänna deltagare utgår vi ifrån olika faktorer.
En del är hur man genomför utbildningen i form av ödmjukhet mot med-deltagare & lärare.
Att man får godkänt på den skriftliga examen som tar cirka 2h att göra.
Den praktiska examen är en sammanlagd bedömning av de momenten under utbildningen där man övar på att undervisa.
Skulle man missa på teori eller praktik finns såklart möjlighet att få göra dessa igen.  Oroa dig inte så mycket, vi kommer att göra allt för att ni ska klara er och bli godkända för utbildningen!

Känns det som en ganska stor investering att gå utbildningen?
Vårt svar:
Många, och det är ganska naturligt såklart har en tvekan att följa sitt hjärta och gå yogalärarutbildningen p.g.a. ekonomin.
Att gå en sån här utbildning är en investering, det är inte en materiell förbrukningskostnad då du här lär dig något som du har användning för hela livet.  Man får verktyg som dessutom kan supporta andra på deras livsresor - vilket med är vackert.
Om du sen börjar undervisa och får betalt så har du snart fått igen din investering även ekonomiskt.
Känslan efter utbildningens slut är med en svårslagen känsla får många.

Man investerar i kunskap & visdom, som du får ta del av från andra som har den kunskapen, en kunskap som de har gett en stor del av sitt liv att lära sig samt upplevt och på så vis skapat sin erfarenhet.

För oss är det viktigt att de som väljer att gå denna utbildning verkligen vill göra detta och värdesätter utbildningen och deltar i den fullt ut.

Hur man förvaltar sin investering efter fullgjord kurs är enormt olika & väldigt individuellt och något man själv tar sitt ansvar för. Precis som att syftet med varför man väljer att göra en sån här resa är olika, vilket med gör det ännu mer fantastiskt.

Efter man har gått en yogalärarutbildning (om seriös utbildning) så är det nog väldigt ovanligt att någon ångrar sin investering, det är snarare så att de flesta vill gå fler.

ps. För att underlätta lite att ta detta steg och följa sitt hjärta, så har vi kan man delbetala utbildningen antingen lite kortare med oss eller på 12 månader med Human Finans.


Vad ingår på utbildningen?
Svar:

Det som ingår i själva kursavgiften är:
* 200h (ca 215h) utbildning till HathaYoga Lärare - mer info här
* Klippkort på Conscious Life Center under utbildningen
* Material och viss litteratur på svenska & engelska
* Frukt & te under dagarna
* Certifikat (när man är godkänd)
* Kriyas redskap


Vad händer OM man missar en dag?
Svar:

Kanske vill du gå utbildningen men vet redan nu att du kommer vara borta en dag?
Eller kanske att du under utbildningen blir sjuk och inte kan komma en dag?

Om man missar en heldag eller halvdag etc så finns det olika möjligheter.
Men detta styrs helt på VAD du har missat.
* Vissa saker kan du få läsa själv.

* Viktigare saker som behöver en av lärarna närvarande å kan man antingen ta igen en kommande utbildning (men får då med vänta med att få själva certifikatet tills dess), eller så kan du boka en privatlektion med den läraren för privat genomgång om man inte vill vänta tills nästa kurs.

Om du vet i förtid att du kommer missa en dag så är det enklare för oss om vi vet i förtid, då vi kan se om vi kan justera lite på schemat så att det blir lättast möjligt att "ta igen".
Men inget vi kan garantera, då det styrs helt på VAD det är för dag du är borta.

Kontakta oss om du vill gå men vet redan nu att du missar 1 dag så ser vi enkelt utifrån det datumet om det är en dag som "man enklare kan ta igen" eller något man måste göra med lärare från utbildningen. .


Kan man delbetala utbildningen?
Svar:

Ja det går jättebra!
Dels kan man göra en kortare avbetalning till oss.
Vi har även ett samarbete med Human Finans som kan erbjuda 6-12 månaders räntefri delbetalning på hela eller del av beloppet.
Fler som har använt båda dessa alternativ på tidigare utbildningar.
Läs mer om hur du kontaktar dem under "Pris/Anmälan"