Utbildning till yogalärare inom traditionell Yoga

För information om kommande 200h yogalärarutbildning läs här

Namaste Academy of HathaYoga
inriktar sig på utbildningar och inspiration inom de traditionella formen av Yoga.
Det innefattar både grundutbildningar för den som vill bli yogalärare och även vidareutbildningar
för de som redan har en grundutbildning motsvarande 200h eller mer.