Innehåll Yogalärarutbildningen

En heltäckande utbildning om innefattar både teori, filosofi, observation, justering, utlärande & egen praktik.
Det väsentliga i yogan är utövandet - Swami-Ji brukade säga: "an ounce of practice is worth a ton of theory".
Varje dag (med fåtal undantag) har vi två klasser med Asanas & Pranayama samt morgon & kvälls meditation.

I utbildningen ingår såklart att öva på att undervisa andra för att skapa en trygghet & erfarenhet innan man sen
efter avslutad kurs beger sig ut för att hålla klasser eller guida andra på olika sätt.
*
Mellan kurshelgerna så har man vissa uppgifter att utföra.
Egen practice hemma eller/och att gå på andras klasser
Visst material läser man själv.
Det förekommer enklare läxor som är ett sätt för oss att alla "hänger med".
Det kommer såklart behövas en del eget studerande inför skriftliga examen.
Man får i uppgift att under utbildningens gång för att få extra övning även attt undervisa privata grupper.
Möjligheten finns även att i slutfasen få assistera en öppen klass på Consious Life Center.

Delar av det vi går igenom på utbildningen:

Asanas & Pranayama

- Eget utförande, undervisande, sekvensbyggnad, modifieringar,  justering & kontraindikationer

Pranayama
- Eget utförande, undervisande & kontraindikationer

Meditation
- Eget utförande, undervisande, teori, filosofi

Kriyas
(yogiska reningsteknikerna)
- Eget utförande, teori.

Chanting/ Mantras

- Mantra repetering, Kirtan/ Satsang

Anatomi & fysiologi

- Subtil energi anatomi samt basinfo om de olika kropps-systemen - inte så mkt fokus på fysiologi & anatomi i asanas.

Filosofi & Teori

- Yoga Sutras, Bhagavagita, Chakra systemet, Prana, Mudras, Bandhas, Karma, Vedanta & Samkhya, Paths of yoga, Points of yoga m.m.

Undervisande

- Solhälsningar på plats under utbildningen
- Nybörjarklass: 1 hemma + 1 på plats under utbildningen
- Öppen (vanlig) klass: 1 hemma + 2 på plats under utbildningen
- En morgon eller kvälls Meditation på plats under utbildningen.
...dessa är minimum, man får självklart öva mer på vänner etc mellan kurstillfällena, men enligt vart vi är just nu på utbildningen.